אינדקסים חדשים בשוק ההון בת"א מאפשרים גישה לתשואות יתר ולניהול השקעות מודרני


חברת AlphaBeta מפתחת אינדקסים יחודיים המיישמים אסטרטגיות השקעה המייצרות תשואות יתר על פני המדדים המסורתיים ■ ניתן להגיע באתר לכל אחד מתיקי האינדקסים ולקבל את הרכב התיק ומשקלות המניות שבו ■ האינדקסים עומדים ביסודה של שיטת ניהול ההשקעות Core & Satellite, אשר נוקטת בגישת הפרדה בין שני הרכיבים המהווים את מקורות התשואה של כל תיק השקעות: הביטא והאלפא   small_arrow להרחבה


סדרות האינדקסים החדשות

חברת AlphaBeta פיתחה מדדים בלעדיים באמצעות מחקר מעמיק של התנהגות שוק ההון הישראלי, המבוסס על מאגרי מידע היסטורי ייחודיים בעומקם ובהיקפם, ושיטות ניתוח הנמצאות בחזית מדע המימון.  המדדים נבנים מספר פעמים בשנה על פי חוקים מוגדרים מראש ושקופים, נבדקים שנים רבות לאחור, ומחושבים ומפורסמים בתדירות יומית במערכות מידע פיננסיות בינלאומיות.

לראשונה מובאות לציבור בישראל סדרות המדדים המהפכניות, ישירות לקוראי TheMarker.  לחיצה על כל אחת מן התיבות הבאות מאפשרת מעבר לפירוט נוסף על סדרת המדדים, הרכבי המדדים בסדרה, והמחקר האמפירי שמאחוריה:הדפס דף