הרכב המדד

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
9.9061 % SODA IT EquityIL0011213001SODA IT Equityסודהסטרים 1
5.8049 % AUDC IT EquityIL0010829658AUDC IT Equityאודיוקודס מ"ר 10.0 ש"ח 2
5.0709 % PLSN IT EquityIL0010816036PLSN IT Equityפלסאון תעשיות 1 שח 3
4.3781 % NVMI IT EquityIL0010845571NVMI IT Equityנובה מ"ר 10.0 ש"ח 4
4.3565 % PHOE1 IT EquityIL0007670123PHOE1 IT Equityהפניקס 1 ש'ח 5
4.1055 % HARL IT EquityIL0005850180HARL IT Equityהראל השקעות 1 ש'ח 6
3.9678 % SPEN IT EquityIL0011338758SPEN IT Equityשפיר הנדסה 7
3.9480 % HAML IT EquityIL0010803240HAML IT Equityהמלט 1 8
3.8993 % LVPR IT EquityIL0011190803LVPR IT Equityלוינשטין נכסים 9
3.7018 % ELTR IT EquityIL0007390375ELTR IT Equityאלקטרה 1 ש"ח 10
3.3386 % ZUR IT EquityIL0007300101ZUR IT Equityצור שמיר 1 ש'ח 11
3.2444 % MGDL IT EquityIL0010811656MGDL IT Equityמגדל אחזקות ביטוח 10.0שח 12
3.0934 % SCOP IT EquityIL0002880198SCOP IT Equityסקופ מר 1 שח 13
3.0789 % NFTA IT EquityIL0006430156NFTA IT Equityנפטא יסוד עש 2 ש"ח 14
3.0324 % DRAL IT EquityIL0010932023DRAL IT Equityדור אלון 1 ש"ח 15
3.0201 % ELCO IT EquityIL0006940345ELCO IT Equityאלקו החז 52.0 ש"ח 16
2.9610 % MLTM IT EquityIL0001560189MLTM IT Equityמלם תים 1 ש"ח 17
2.9497 % CLIS IT EquityIL0002240146CLIS IT Equityכלל עסקי ביטוח 1 ש'ח 18
2.6348 % KMDA IT EquityIL0010941198KMDA IT Equityקמהדע 19
2.6290 % FBRT IT EquityIL0003150104FBRT IT Equityפמס מ"ר 1 ש"ח 20
2.5366 % KRUR IT EquityIL0006210111KRUR IT Equityקרור אחזקות בע"מ 21
2.3170 % ARKO IT EquityIL0003100117ARKO IT Equityארקו החזקות מר 10.0 שח 22
2.2390 % MTDS IT EquityIL0010818438MTDS IT Equityמיטב דש השקעת מ"ר 1 שח 23
2.2198 % TSEM IT EquityIL0010823792TSEM IT Equityטאואר 24
2.1241 % KLIL IT EquityIL0007970358KLIL IT Equityקליל תעשיות 5 ש"ח 25
2.1213 % PLRM IT EquityIL0006440130PLRM IT Equityפלרם מר 1 שח 26
1.9859 % DISI IT EquityIL0006390137DISI IT Equityדיסקונט השקעות 1 ש"ח 27
1.9662 % CRNT IT EquityIL0010851660CRNT IT Equityסרגון 28
1.7895 % ECP IT EquityIL0050101299ECP IT Equityאלקטרה צריכה 29
1.5792 % CEL IT EquityIL0011015349CEL IT Equityסלקום ישראל 30

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
תשואת יתר

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

אין נתונים...


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף