AlphaBeta Large Cap Top 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 05/08/2020
ערך נוכחי 1,984.56
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 06.08.2020

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
22.7505 % TEL AVIVIL0002730112NICE-ILNICE Ltd 1
21.8279 % TEL AVIVIL0006290147TEVA-ILTeva Pharmaceutical Industries Limited 2
19.9580 % TEL AVIVIL0011338758SPEN-ILShapir Engineering and Industry Ltd 3
17.8972 % TEL AVIVIL0007390375ELTR-ILElectra Ltd 4
17.5665 % TEL AVIVUS6866881021ORA-ILOrmat Technologies, Inc. 5

הרכב המדד צפוי ב 07.08.2020

ExchangeISINTicker-RegionName 
TEL AVIVIL0006290147TEVA-ILTEVA PHARMA IND 1
TEL AVIVUS68375N1037OPK-ILOPKO HEALTH INC 2
TEL AVIVIL0010845571NVMI-ILNOVA MEASURING INS 3
TEL AVIVIL0011233553ENRG-ILENERGIXS-RENEWABLE 4
TEL AVIVIL0002300114BEZQ-ILBEZEQ ISRAEL TELCM 5

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Top 5
1.83
-15.8
-12.7
8.3
8.2
11.3
15.5
ת"א-35
1.30
-16.6
-12.0
-0.3
-4.0
2.0
4.7
תשואת יתר
0.53
0.8
-0.7
8.6
12.3
9.3
10.8

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Top 5
21.6
0.72
-0.2
ת"א-35
17.6
0.27
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף