AlphaBeta Large Cap Top 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/01/2020
ערך נוכחי 2,570.00
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 24.01.2020

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
25.4732 % TEL AVIVIL0010819428SKBN-ILShikun & Binui Ltd 1
19.4256 % TEL AVIVIL0010972789AMOT-ILAmot Investments Ltd. 2
19.2478 % TEL AVIVUS5381461012LPSN-ILLivePerson, Inc. 3
17.9806 % TEL AVIVIL0010958358ARPT-ILAirport City Ltd 4
17.8727 % TEL AVIVIL0011194789AZRG-ILAzrieli Group Ltd. 5

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Top 5
3.67
9.0
14.4
23.5
19.4
16.5
19.4
ת"א-35
0.83
3.3
15.0
7.0
3.6
4.2
7.1
תשואת יתר
2.84
5.7
-0.6
16.5
15.8
12.4
12.3

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Top 5
20.6
0.94
-0.1
ת"א-35
16.6
0.43
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף