AlphaBeta Large Cap Bottom 5

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 03/01/2000
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 05/07/2020
ערך נוכחי 13.30
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 06.07.2020

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
26.2040 % TEL AVIVIL0011434292FTAL-ILFattal Holdings 1998 Ltd. 1
23.8592 % TEL AVIVIL0025902482ORL-ILOil Refineries Ltd. 2
22.8947 % TEL AVIVIL0005760173ILCO-ILIsrael Corporation Ltd. 3
21.6374 % TEL AVIVIL0004750209DEDR.L-ILDelek Drilling LP 4
5.4047 % TEL AVIVIL0010841281DLEKG-ILDelek Group Ltd. 5

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
-5.91
-55.7
-57.2
-30.5
-28.9
-16.7
-12.3
ת"א-35
-3.29
-19.3
-15.4
-1.8
-3.8
2.4
5.2
תשואת יתר
-2.62
-36.4
-41.8
-28.8
-25.1
-19.1
-17.5

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-03-ינו-2000)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Large Cap Bottom 5
28.7
-0.43
-0.7
ת"א-35
17.6
0.29
-0.4


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף