AlphaBeta מומנטום ממשלתי

Goverment Momentum TOP 1

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/12/2001
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 17/12/2018
ערך נוכחי 316.53
מספר הנכסים במדד 5
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
20.0911 %  IL0011381303 ממשלתי שקלי 0421 1
20.0805 %  IL0011422230ממשק0121ממשל שקלית 0121 2
20.0532 %  IL0011232720 ממשלתית שקלית %5.5 01/22 3
20.0108 %  IL0011267478 ממשלתית שקלית 4.25 03/23 4
19.7644 %  IL0011412256ממשק1122ממשל שקלית 1122 5

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta מומנטום ממשלתי
0.11
-3.7
-3.3
1.1
2.5
5.2
6.0
אג"ח ממשלתיות
0.03
-1.5
-1.1
1.0
2.1
4.1
4.7
תשואת יתר
0.07
-2.2
-2.1
0.1
0.4
1.2
1.3

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-דצמ-2001)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta מומנטום ממשלתי
3.3
1.80
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.3
2.01
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף