AlphaBeta Government Momentum

Goverment Momentum TOP 1

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/12/2001
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/10/2018
ערך נוכחי 318.28
מספר הנכסים במדד 3
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
33.3368 %  IL0011240566 ממשלתית צמודה %2.75 09/22 1
33.3319 %  IL0095903329 גליל 5903 2
33.3313 %  IL0011371817 ממשלתי צמוד 1020 3

צפוי לתאריך 21 לאוקטובר 2018

  נייר הערך מספר נייר הערך
1 ממשלתית צמודה %2.75 09/22 1124056
2 גליל 5903 9590332
3 ממשלתי צמוד 1020 1137181

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta Government Momentum
-0.09
-3.2
-2.4
0.9
2.7
6.0
6.3
אג"ח ממשלתיות
-0.04
-0.8
0.2
1.0
2.4
4.5
4.8
תשואת יתר
-0.05
-2.4
-2.6
0.0
0.3
1.5
1.4

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-דצמ-2001)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Government Momentum
3.3
1.88
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.3
2.08
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף