AlphaBeta מומנטום ממשלתי

Goverment Momentum TOP 1

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/12/2001
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 16/01/2022
ערך נוכחי 349.43
מספר הנכסים במדד 7
שיטת השקלול משקולות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 17.01.2022

WeightISINTicker-RegionName 
14.4603% IL00113934491139344ממשל שקלית 0327 1
14.3814% IL00115087981150879ממשל שקלית 0928 2
14.3668% IL00116098511160985ממשל שקלית 0330 3
14.3455% IL00118066061180660ממשל שקלית 0432 4
14.1943% IL00112540051125400ממשלתית שקלית %5.5 01/42 5
14.1670% IL00116618031166180ממשל שקלית 0537 6
14.0846% IL00114019371140193ממשל שקלית 0347 7

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta מומנטום ממשלתי
-0.65
-1.9
3.9
3.5
2.4
3.7
5.5
אג"ח ממשלתיות
-0.25
-0.5
1.7
3.7
2.8
3.4
4.3
תשואת יתר
-0.41
-1.4
2.3
-0.2
-0.5
0.3
1.1

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-דצמ-2001)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta מומנטום ממשלתי
3.5
1.57
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.7
1.63
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף