AlphaBeta מומנטום ממשלתי

Goverment Momentum TOP 1

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/12/2001
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 12/12/2019
ערך נוכחי 363.61
מספר הנכסים במדד 3
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 13.12.2019

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
17.1801 %  IL0011254005 ממשלתית שקלית %5.5 01/42 1
17.1714 %  IL0011401937 ממשל שקלית 0347 2
16.7429 %  IL0011393449 ממשל שקלית 0327 3
16.4569 %  IL0011508798 ממשל שקלית 0928 4
16.4557 %  IL0011355570 ממשלתי שקלי 0825 5
15.9930 %  IL0010994569 ממשלתית שקלית 6.25 10/26 6

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta מומנטום ממשלתי
-0.01
15.2
14.8
5.2
3.1
5.5
6.5
אג"ח ממשלתיות
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
3.9
4.8
תשואת יתר
0.00
13.4
13.7
3.9
0.7
1.6
1.7

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-דצמ-2001)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta מומנטום ממשלתי
3.5
1.89
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.3
2.07
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף