AlphaBeta מומנטום ממשלתי

Goverment Momentum TOP 1

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/12/2001
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 17/02/2019
ערך נוכחי 318.55
מספר הנכסים במדד 7
שיטת השקלול משקלות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
14.4598 % ממשק0347IL0011401937ממשק0347ממשל שקלית 0347 1
14.3602 %  IL0011508798 ממשל שקלית 0928 2
14.3452 % ממשק0327IL0011393449ממשק0327ממשל שקלית 0327 3
14.3300 %  IL0011355570 ממשלתי שקלי 0825 4
14.3249 %  IL0010994569 ממשלתית שקלית 6.25 10/26 5
14.2769 %  IL0011308488 ממשל שקלית 0324 6
13.9029 %  IL0011254005 ממשלתית שקלית %5.5 01/42 7

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta מומנטום ממשלתי
-0.24
0.9
-1.2
0.9
2.7
5.0
6.1
אג"ח ממשלתיות
0.03
1.6
1.1
1.3
2.4
3.8
4.8
תשואת יתר
-0.27
-0.7
-2.4
-0.4
0.3
1.2
1.3

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-דצמ-2001)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta מומנטום ממשלתי
3.3
1.84
-0.1
אג"ח ממשלתיות
2.3
2.06
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף