‎ RUSSELL 1000 ‏

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/02/2024
ערך נוכחי 2,787.74
מספר הנכסים במדד 0
שיטת השקלול משקולות שווים
סימול המדד
תיאור המדד
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 24.02.2024

אין נתונים...

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
RUSSELL 1000
2.04
6.3
26.7
8.2
12.5
10.5
13.5
S&P500
2.11
6.7
27.5
9.5
12.7
10.7
13.4
תשואת יתר
-0.07
-0.3
-0.7
-1.3
-0.3
-0.2
0.1

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
RUSSELL 1000
18.2
0.74
-0.2
S&P500
17.9
0.75
-0.2


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף