AlphaBeta ממשלתי

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2005
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 16/01/2022
ערך נוכחי 215.01
מספר הנכסים במדד 13
שיטת השקלול משקולות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 17.01.2022

WeightISINTicker-RegionName 
10.0433% IL00113934491139344ממשל שקלית 0327 1
9.9885% IL00115087981150879ממשל שקלית 0928 2
9.9784% IL00116098511160985ממשל שקלית 0330 3
9.9636% IL00118066061180660ממשל שקלית 0432 4
9.8586% IL00112540051125400ממשלתית שקלית %5.5 01/42 5
9.8396% IL00116618031166180ממשל שקלית 0537 6
9.7824% IL00114019371140193ממשל שקלית 0347 7
5.0955% IL00114122561141225ממשל שקלית 1122 8
5.0955% IL00112327201123272ממשלתית שקלית %5.5 01/22 9
5.0941% IL00112674781126747ממשלתית שקלית 4.25 03/23 10
5.0925% IL00115810431158104ממשל שקלית 0722 11
5.0864% IL00116710591167105ממשל שקלית 0723 12
5.0816% IL00115506831155068ממשל שקלית 1123 13

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta ממשלתי
-0.47
-1.3
3.6
2.8
1.9
2.8
4.6
אג"ח ממשלתיות
-0.25
-0.5
1.7
3.7
2.8
3.4
4.3
תשואת יתר
-0.22
-0.9
2.0
-0.9
-0.9
-0.6
0.2

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2005)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta ממשלתי
2.6
1.75
0.0
אג"ח ממשלתיות
2.7
1.63
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף