AlphaBeta USA Large Cap Top 100

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/1995
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 20/03/2019
ערך נוכחי 3,192.28
מספר הנכסים במדד 100
שיטת השקלול עוצמת פקטור
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 23.03.2019

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
100.0000 %      1

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta USA Large Cap Top 100
-0.02
8.6
-0.5
12.8
9.2
15.0
9.2
S&P500
0.18
11.1
2.5
13.2
8.6
13.7
6.1
תשואת יתר
-0.19
-2.5
-3.0
-0.4
0.6
1.3
3.1

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-1995)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta USA Large Cap Top 100
16.9
0.55
-0.4
S&P500
18.4
0.33
-0.5


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף