AlphaBeta Europe Multi Factor Top 20

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 30/09/2003
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 15/03/2019
ערך נוכחי 471.94
מספר הנכסים במדד 0
שיטת השקלול משקולות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 17.08.2019

אין נתונים...

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל- שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה2
שנים
3
שנים
4
שנים
5
שנים
AlphaBeta Europe Multi Factor Top 20
EuroStoxx 600
0.67
10.0
-2.4
0.1
4.4
-0.7
2.1
תשואת יתר
-0.67
-10.0
2.4
-0.1
-4.4
0.7
-2.1

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-30-ספט-2008)


פרופיל הסיכון, שנים

אין נתונים...


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף