מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.17
7.5
3.8
3.5
2.2
0.00
2.4
2.0
3.6
1.9
0.17
5.2
1.8
-0.1
0.4
-0.07
11.8
10.7
4.2
2.4
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
-0.06
10.0
9.6
2.9
-0.1
-0.07
8.5
7.4
3.0
1.8
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
-0.06
6.7
6.3
1.7
-0.7


בחזרה למעלה

הדפס דף