מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.08
6.8
2.9
3.2
2.2
0.00
2.4
2.0
3.6
1.9
0.08
4.4
0.9
-0.4
0.4
-0.21
11.8
10.7
4.2
3.0
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
-0.21
10.0
9.5
2.9
0.5
-0.14
8.5
7.4
3.0
2.2
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
-0.13
6.7
6.2
1.7
-0.2


בחזרה למעלה

הדפס דף