מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.02
0.4
5.6
0.9
1.0
-0.04
0.6
5.7
1.2
1.8
0.02
-0.3
-0.1
-0.2
-0.7
0.08
-1.4
-2.3
-2.7
-0.8
-0.05
-0.4
0.3
-2.0
0.2
0.13
-1.0
-2.6
-0.7
-1.0
0.08
-0.8
-0.2
-1.4
-0.1
-0.05
-0.4
0.3
-2.0
0.2
0.13
-0.4
-0.5
0.6
-0.4
0.02
0.0
6.7
-1.5
-0.1
-0.04
0.6
5.7
1.2
1.8
0.06
-0.7
1.1
-2.6
-1.9
0.02
-0.1
6.3
-1.5
-0.3
-0.04
0.6
5.7
1.2
1.8
0.06
-0.8
0.6
-2.7
-2.1
-0.05
0.7
7.0
1.5
1.5
-0.04
0.6
5.7
1.2
1.8
-0.02
0.1
1.3
0.4
-0.3
-0.07
0.6
6.6
1.4
1.4
-0.04
0.6
5.7
1.2
1.8
-0.03
-0.1
0.9
0.2
-0.3
0.02
0.4
7.4
-0.2
0.9
-0.04
0.6
5.7
1.2
1.8
0.05
-0.3
1.7
-1.3
-0.8
0.04
0.1
6.9
-0.2
0.7
-0.04
0.6
5.7
1.2
1.8
0.08
-0.6
1.2
-1.4
-1.0
-0.02
0.5
6.5
1.7
1.8
-0.04
0.6
5.7
1.2
1.8
0.01
-0.2
0.8
0.6
0.0
-0.35
0.7
5.1
2.4
4.3
-0.04
0.6
5.7
1.2
1.8
-0.31
0.1
-0.5
1.2
2.5
-0.43
0.7
2.5
3.2
9.0
-0.04
0.6
5.7
1.2
1.8
-0.40
0.0
-3.2
2.0
7.2


בחזרה למעלה

הדפס דף