מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.01
5.0
6.5
2.0
2.5
-0.01
7.9
10.5
4.4
3.9
0.00
-2.9
-3.9
-2.3
-1.4
0.00
6.2
7.1
3.6
2.6
0.08
1.1
1.5
3.5
2.5
-0.08
5.1
5.6
0.1
0.2
0.02
5.4
6.2
2.9
2.1
0.08
1.1
1.5
3.5
2.5
-0.06
4.4
4.7
-0.6
-0.3


בחזרה למעלה

הדפס דף