מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.82
-7.3
-6.2
-0.1
1.1
0.51
-4.4
-3.1
1.6
1.8
0.31
-2.9
-3.0
-1.7
-0.7
0.00
-3.9
2.0
2.8
1.7
0.09
1.5
6.0
3.9
2.9
-0.09
-5.4
-3.9
-1.1
-1.3
0.02
-2.7
1.6
2.1
1.3
0.09
1.5
6.0
3.9
2.9
-0.07
-4.2
-4.4
-1.8
-1.6


בחזרה למעלה

הדפס דף