מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.28
3.1
1.3
3.2
1.9
0.20
2.1
1.8
3.5
1.8
0.08
1.1
-0.5
-0.3
0.1
-0.24
0.9
-1.2
0.9
2.7
0.03
1.6
1.1
1.3
2.4
-0.27
-0.7
-2.4
-0.4
0.3
-0.17
0.6
-1.1
0.6
2.0
0.03
1.6
1.1
1.3
2.4
-0.20
-1.0
-2.3
-0.7
-0.4


בחזרה למעלה

הדפס דף