מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.06
0.9
1.9
2.7
2.2
-0.06
0.8
2.0
2.6
1.9
0.00
0.1
0.0
0.1
0.3
-0.09
-3.2
-2.4
0.9
2.7
-0.04
-0.8
0.2
1.0
2.4
-0.05
-2.4
-2.6
0.0
0.3
-0.09
-2.2
-1.6
0.8
2.0
-0.04
-0.8
0.2
1.0
2.4
-0.05
-1.4
-1.8
-0.2
-0.4


בחזרה למעלה

הדפס דף