מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.10
0.8
-2.2
0.9
2.6
-0.14
1.2
0.5
2.2
3.4
0.04
-0.3
-2.7
-1.3
-0.8
-0.34
0.6
-5.8
0.7
1.8
-0.34
0.1
0.5
2.8
2.6
0.00
0.5
-6.3
-2.1
-0.8
-0.26
0.5
-4.1
0.6
1.4
-0.34
0.1
0.5
2.8
2.6
0.08
0.4
-4.6
-2.2
-1.2


בחזרה למעלה

הדפס דף