מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.55
6.1
2.2
2.9
2.2
0.00
2.4
2.0
3.6
1.9
-0.55
3.7
0.1
-0.7
0.4
0.69
13.8
11.1
4.8
3.7
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
0.69
12.0
9.9
3.5
1.3
0.51
9.9
7.5
3.5
2.7
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
0.51
8.1
6.3
2.2
0.3


בחזרה למעלה

הדפס דף