מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.07
-3.0
-3.0
0.7
1.9
0.09
-0.9
-1.1
1.9
2.6
-0.03
-2.1
-1.9
-1.2
-0.7
0.17
-6.3
-6.3
0.4
1.7
-0.01
0.7
1.3
2.9
2.5
0.18
-6.9
-7.7
-2.4
-0.9
0.13
-4.7
-4.7
0.3
1.2
-0.01
0.7
1.3
2.9
2.5
0.14
-5.3
-6.0
-2.6
-1.3


בחזרה למעלה

הדפס דף