מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.00
7.6
6.0
3.3
2.5
0.00
2.4
2.0
3.6
1.9
0.00
5.2
3.9
-0.3
0.7
-0.01
15.2
14.8
5.2
3.1
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
0.00
13.4
13.7
3.9
0.7
0.00
8.7
8.3
3.0
1.9
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
0.00
6.8
7.2
1.8
-0.6


בחזרה למעלה

הדפס דף