מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.12
0.5
-2.5
2.4
1.5
0.10
0.6
-1.0
3.0
1.5
0.02
-0.1
-1.5
-0.6
-0.1
-0.08
-0.1
-4.5
1.0
2.6
0.09
0.9
-0.8
1.3
2.4
-0.17
-0.9
-3.7
-0.3
0.3
-0.08
-0.1
-3.4
0.7
1.9
0.09
0.9
-0.8
1.3
2.4
-0.17
-0.9
-2.6
-0.5
-0.5


בחזרה למעלה

הדפס דף