מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.30
4.9
2.6
2.9
1.6
0.21
4.4
3.9
3.5
1.7
0.09
0.5
-1.3
-0.6
-0.1
0.10
3.5
1.2
1.6
2.4
0.07
3.4
2.7
1.5
2.2
0.03
0.1
-1.6
0.1
0.2
0.08
2.7
0.7
1.2
1.8
0.07
3.4
2.7
1.5
2.2
0.00
-0.7
-2.0
-0.3
-0.4


בחזרה למעלה

הדפס דף