מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.05
4.1
6.2
1.7
2.4
-0.07
6.5
9.9
3.8
3.7
0.02
-2.4
-3.7
-2.1
-1.3
-0.18
5.3
6.5
3.3
2.5
-0.19
0.7
1.2
3.3
2.3
0.01
4.6
5.4
0.0
0.2
-0.14
4.6
5.7
2.6
2.0
-0.19
0.7
1.2
3.3
2.3
0.05
3.9
4.5
-0.7
-0.3


בחזרה למעלה

הדפס דף