מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.24
2.9
6.5
1.5
1.9
0.33
4.3
8.3
3.4
3.1
-0.09
-1.4
-1.8
-1.8
-1.2
0.15
3.7
3.5
2.4
1.9
0.06
0.2
0.3
3.2
2.1
0.09
3.5
3.3
-0.8
-0.2
0.10
3.4
3.2
1.9
1.6
0.06
0.2
0.3
3.2
2.1
0.04
3.2
3.0
-1.3
-0.5


בחזרה למעלה

הדפס דף