מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.07
-4.4
-4.1
0.6
1.8
0.07
-3.3
-3.3
1.5
2.2
0.00
-1.2
-0.8
-1.0
-0.4
0.07
-6.5
-6.4
0.6
1.4
0.03
0.8
1.7
3.2
2.6
0.04
-7.3
-8.1
-2.5
-1.2
0.07
-4.8
-4.8
0.5
1.0
0.03
0.8
1.7
3.2
2.6
0.04
-5.7
-6.5
-2.7
-1.5


בחזרה למעלה

הדפס דף