מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.27
5.1
5.4
2.6
2.6
-0.38
7.9
8.5
4.8
4.0
0.11
-2.9
-3.1
-2.2
-1.4
-0.07
7.4
7.9
4.2
2.9
0.20
2.9
3.3
4.5
3.1
-0.27
4.5
4.6
-0.3
-0.2
-0.05
6.2
6.7
3.3
2.3
0.20
2.9
3.3
4.5
3.1
-0.25
3.3
3.3
-1.1
-0.8


בחזרה למעלה

הדפס דף