מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.08
4.2
2.1
2.8
1.7
0.00
2.4
2.0
3.6
1.9
-0.08
1.9
0.0
-0.7
-0.1
0.22
2.4
-0.2
1.5
2.6
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
0.23
0.6
-1.3
0.2
0.2
0.17
1.8
-0.2
1.1
1.9
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
0.18
0.0
-1.4
-0.2
-0.5


בחזרה למעלה

הדפס דף