מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.25
6.6
3.2
2.9
2.3
0.00
2.4
2.0
3.6
1.9
-0.25
4.2
1.2
-0.7
0.4
-0.06
7.0
4.4
2.3
2.7
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
-0.05
5.2
3.3
1.0
0.3
-0.04
5.1
2.9
1.7
2.0
-0.01
1.8
1.1
1.3
2.4
-0.03
3.3
1.7
0.4
-0.4


בחזרה למעלה

הדפס דף