מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.22
2.8
7.0
1.5
2.2
0.08
4.0
7.8
3.2
3.3
0.14
-1.2
-0.8
-1.7
-1.1
-0.02
2.0
-0.1
1.7
1.8
-0.03
-0.6
-0.9
2.9
2.1
0.01
2.5
0.8
-1.2
-0.3
-0.01
2.2
0.6
1.4
1.5
-0.03
-0.6
-0.9
2.9
2.1
0.02
2.8
1.5
-1.5
-0.6


בחזרה למעלה

הדפס דף