מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.04
-5.0
3.7
4.3
5.2
0.02
-6.2
-3.5
1.4
2.0
0.02
1.2
7.3
3.0
3.2
0.06
-3.2
3.9
4.2
5.2
-0.01
-6.6
-3.6
0.7
1.3
0.07
3.4
7.4
3.5
3.9
0.06
-2.5
2.5
2.5
2.9
-0.01
-6.6
-3.6
0.7
1.3
0.07
4.1
6.1
1.8
1.6


בחזרה למעלה

הדפס דף