מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.02
0.4
7.2
3.4
2.6
-0.01
0.4
7.1
4.1
2.7
-0.01
0.0
0.1
-0.7
-0.1
0.11
1.1
13.7
4.7
2.6
0.02
0.8
9.3
4.1
2.5
0.09
0.3
4.4
0.5
0.1
0.07
0.7
9.8
3.4
1.9
0.02
0.8
9.3
4.1
2.5
0.06
-0.1
0.5
-0.7
-0.5


בחזרה למעלה

הדפס דף