מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.04
-2.0
-1.6
1.9
1.5
-0.06
-0.8
-0.3
2.4
1.4
0.02
-1.2
-1.2
-0.4
0.1
0.11
-3.7
-3.3
1.1
2.5
0.03
-1.5
-1.1
1.0
2.1
0.07
-2.2
-2.1
0.1
0.4
0.11
-2.7
-2.5
0.8
1.8
0.03
-1.5
-1.1
1.0
2.1
0.07
-1.2
-1.4
-0.2
-0.3


בחזרה למעלה

הדפס דף