מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.07
7.4
3.9
3.4
2.3
-0.09
7.3
5.8
4.2
2.3
0.02
0.0
-2.0
-0.8
0.0
0.00
11.6
10.8
4.1
2.4
-0.04
8.2
8.4
3.3
2.4
0.05
3.4
2.5
0.8
0.0
0.01
8.4
7.6
3.0
1.8
-0.04
8.2
8.4
3.3
2.4
0.05
0.2
-0.7
-0.3
-0.6


בחזרה למעלה

הדפס דף