מדדי אג"ח קונצרניות


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
-0.23
-0.5
4.0
2.9
2.3
-0.23
-0.4
6.7
4.6
3.8
0.00
-0.1
-2.7
-1.7
-1.5
-0.65
-1.9
3.9
3.5
2.4
-0.25
-0.5
1.7
3.7
2.8
-0.41
-1.4
2.3
-0.2
-0.5
-0.47
-1.3
3.6
2.8
1.9
-0.25
-0.5
1.7
3.7
2.8
-0.22
-0.9
2.0
-0.9
-0.9


בחזרה למעלה

הדפס דף