מדדי אג"ח קונצרניות


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד מומנטום
מדד Shortfall

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
0.01
0.8
1.4
2.8
2.2
0.04
0.6
1.4
2.7
1.8
-0.02
0.1
0.0
0.1
0.4
0.10
-3.1
-2.6
1.2
2.6
0.15
-1.1
-0.6
1.0
2.3
-0.05
-2.0
-2.0
0.1
0.3
0.10
-2.2
-1.8
0.9
1.9
0.15
-1.1
-0.6
1.0
2.3
-0.05
-1.1
-1.2
-0.1
-0.4


בחזרה למעלה

הדפס דף