S&P Health Care Select Sector

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 19/06/2019
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 17/05/2022
ערך נוכחי 1,325.41
מספר הנכסים במדד 0
שיטת השקלול משקולות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 19.05.2022

אין נתונים...

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
S&P Health Care Select Sector
1.38
-7.0
6.6
14.4
12.2
13.8
9.0
S&P500
2.02
-14.2
-1.8
12.7
11.6
12.1
6.9
תשואת יתר
-0.64
7.2
8.4
1.7
0.5
1.7
2.1

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-19-יונ-2019)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
S&P Health Care Select Sector
18.1
0.50
-0.4
S&P500
20.6
0.33
-0.6


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף