מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
-0.46
-16.1
-13.6
-1.2
3.5
12.0
11.7
-0.34
-8.6
-9.0
4.5
6.5
10.8
8.9
-0.12
-7.5
-4.5
-5.7
-3.0
1.2
2.8
-0.36
0.2
2.1
11.0
12.9
17.3
S&P
-0.43
2.2
7.0
10.3
9.4
11.9
0.07
-2.0
-4.9
0.7
3.5
5.4
-0.42
-12.3
-9.6
5.4
6.8
9.5
9.4
-0.42
-7.4
-7.8
-0.9
2.3
5.6
3.4
-0.01
-4.9
-1.9
6.4
4.5
3.9
6.0
-0.79
4.1
3.9
10.0
11.5
13.6
0.29
9.6
18.3
16.8
13.5
11.6
-1.08
-5.5
-14.5
-6.8
-2.0
1.9
-1.20
-10.5
-3.4
22.9
22.3
20.7
13.5
-0.42
-7.4
-7.8
-0.9
2.3
5.6
3.4
-0.78
-3.2
4.4
23.9
20.0
15.1
10.0
-0.27
-4.0
-4.2
18.2
23.8
25.3
28.7
-0.34
-8.6
-9.0
4.5
6.5
10.8
8.9
0.07
4.6
4.8
13.7
17.3
14.5
19.8
-1.12
-0.3
1.0
25.9
27.0
24.0
20.2
-0.67
-4.7
-5.8
2.5
4.2
5.6
3.8
-0.45
4.4
6.8
23.3
22.8
18.4
16.4
-0.37
4.4
1.7
8.4
10.2
12.1
10.0
0.29
9.6
18.3
16.8
13.5
11.6
9.8
-0.66
-5.2
-16.6
-8.4
-3.3
0.5
0.2
1.27
17.7
19.6
19.3
16.5
18.1
13.2
0.26
6.6
12.7
14.9
13.7
16.5
9.6
1.01
11.1
6.9
4.4
2.8
1.6
3.7
0.54
23.4
25.5
20.9
18.8
18.2
15.1
0.29
9.6
18.3
16.8
13.5
11.6
9.8
0.25
13.8
7.1
4.1
5.3
6.5
5.2


בחזרה למעלה

הדפס דף