מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
-0.30
14.3
-14.8
0.5
3.1
11.5
11.1
0.00
17.6
-4.6
9.1
6.4
10.7
8.6
-0.30
-3.3
-10.2
-8.6
-3.4
0.8
2.5
-0.95
8.4
-0.9
9.7
10.2
16.2
0.00
14.1
5.4
11.9
8.7
12.2
-0.95
-5.6
-6.3
-2.2
1.5
4.0
-0.13
16.8
-7.6
6.4
7.3
11.0
9.8
0.00
13.0
-3.3
4.5
2.4
6.1
3.2
-0.13
3.8
-4.3
1.8
4.9
4.8
6.6
0.10
15.0
19.4
12.7
12.8
15.1
0.00
14.1
5.4
11.9
8.7
12.2
0.10
0.9
14.0
0.8
4.1
3.0
0.15
4.1
-20.3
18.9
21.7
17.1
14.3
0.00
13.0
-3.3
4.5
2.4
6.1
3.2
0.15
-8.9
-17.0
14.3
19.3
11.0
11.0
0.06
19.3
-4.7
21.6
26.2
26.8
28.1
0.00
17.6
-4.6
9.1
6.4
10.7
8.6
0.06
1.7
-0.1
12.5
19.8
16.1
19.5
-0.12
0.5
-19.7
18.3
19.8
22.7
18.9
0.00
14.3
-4.4
8.0
4.3
6.2
3.6
-0.12
-13.8
-15.3
10.2
15.6
16.5
15.2
-0.59
10.9
13.4
9.5
10.0
14.0
10.0
0.00
14.1
5.4
11.9
8.7
12.2
6.6
-0.59
-3.1
8.0
-2.4
1.4
1.8
3.3
-1.33
14.3
4.9
21.2
16.2
18.9
12.8
0.00
17.8
6.3
18.4
13.6
16.2
9.9
-1.33
-3.5
-1.4
2.9
2.5
2.7
2.9
-1.36
9.0
4.0
18.6
17.3
19.5
14.0
0.00
17.8
6.3
18.4
13.6
16.2
9.9
-1.36
-8.8
-2.2
0.2
3.7
3.3
4.1
-0.25
12.3
4.1
14.1
13.0
17.5
11.4
0.00
14.1
5.4
11.9
8.7
12.2
6.6
-0.25
-1.8
-1.3
2.2
4.4
5.3
4.8
-0.18
11.4
2.3
14.1
14.0
17.5
11.5
0.00
14.1
5.4
11.9
8.7
12.2
6.6
-0.18
-2.7
-3.1
2.2
5.3
5.3
4.8
0.22
14.8
-1.4
15.7
16.5
20.7
15.8
0.00
13.0
-3.3
4.5
2.4
6.1
3.2
0.22
1.8
1.9
11.1
14.0
14.6
12.5


בחזרה למעלה

הדפס דף