מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
0.64
9.3
-7.1
8.1
4.9
-0.64
-9.3
7.1
-8.1
-4.9
0.18
11.1
2.5
13.2
8.6
-0.18
-11.1
-2.5
-13.2
-8.6
0.67
10.0
-2.4
4.4
2.1
-0.67
-10.0
2.4
-4.4
-2.1
0.18
11.1
2.5
13.2
8.6
-0.18
-11.1
-2.5
-13.2
-8.6
0.67
10.0
-2.4
4.4
2.1
-0.67
-10.0
2.4
-4.4
-2.1
0.64
9.3
-7.1
8.1
4.9
-0.64
-9.3
7.1
-8.1
-4.9
0.65
9.7
-3.2
7.3
4.0
-0.65
-9.7
3.2
-7.3
-4.0
0.18
11.1
2.5
13.2
8.6
-0.18
-11.1
-2.5
-13.2
-8.6
0.03
12.9
3.5
18.5
11.9
-0.03
-12.9
-3.5
-18.5
-11.9
0.03
12.9
3.5
18.5
11.9
-0.03
-12.9
-3.5
-18.5
-11.9
-0.02
8.6
-0.5
12.8
9.2
15.0
9.2
0.18
11.1
2.5
13.2
8.6
13.7
6.1
-0.19
-2.5
-3.0
-0.4
0.6
1.3
3.1


בחזרה למעלה

הדפס דף