מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
-1.62
-24.4
-24.8
-5.1
0.9
10.5
10.5
-1.04
-15.1
-16.2
1.1
4.6
9.8
7.7
-0.58
-9.4
-8.6
-6.2
-3.7
0.7
2.8
-2.17
-5.9
-6.1
9.7
11.1
16.2
-2.08
-5.6
-4.9
7.6
7.4
10.9
-0.09
-0.3
-1.2
2.0
3.7
5.3
-0.87
-16.7
-15.3
1.2
6.0
8.7
9.0
-1.14
-11.6
-11.6
-2.0
2.0
5.7
2.9
0.27
-5.1
-3.7
3.3
4.0
3.1
6.1
-2.94
4.4
2.0
10.4
11.7
13.4
-2.08
-5.6
-4.9
7.6
7.4
10.9
-0.86
10.0
6.9
2.8
4.2
2.5
-1.12
-18.2
-11.4
17.1
20.1
18.8
13.4
-1.14
-11.6
-11.6
-2.0
2.0
5.7
2.9
0.02
-6.6
0.2
19.1
18.1
13.1
10.5
-1.25
-9.7
-8.6
12.0
24.1
24.8
28.0
-1.04
-15.1
-16.2
1.1
4.6
9.8
7.7
-0.21
5.3
7.6
10.9
19.5
15.0
20.3
-1.04
-9.5
-5.3
21.4
23.0
22.4
19.6
-1.19
-10.4
-10.9
1.1
3.8
5.1
3.1
0.15
0.9
5.6
20.4
19.2
17.3
16.5
-2.68
2.2
0.3
7.8
9.3
12.2
9.4
-2.08
-5.6
-4.9
7.6
7.4
10.9
5.9
-0.60
7.7
5.1
0.2
1.9
1.3
3.5
-3.16
7.1
6.8
15.1
13.6
17.4
12.2
-2.27
-3.6
-2.6
10.5
10.9
15.6
8.7
-0.88
10.7
9.4
4.6
2.7
1.7
3.5
-3.36
10.8
10.9
15.0
15.4
17.4
13.8
-2.27
-3.6
-2.6
10.5
10.9
15.6
8.7
-1.09
14.4
13.6
4.4
4.5
1.7
5.1
-2.08
-5.6
-4.9
7.6
7.4
2.08
5.6
4.9
-7.6
-7.4
-2.08
-5.6
-4.9
7.6
7.4
2.08
5.6
4.9
-7.6
-7.4
-2.08
-5.6
-4.9
7.6
7.4
2.08
5.6
4.9
-7.6
-7.4
-2.08
-5.6
-4.9
7.6
7.4
2.08
5.6
4.9
-7.6
-7.4


בחזרה למעלה

הדפס דף