מדדי חו"ל


ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
0.74
2.7
14.6
7.3
5.3
8.5
13.7
2.12
6.9
29.5
11.2
14.7
12.8
15.7
-1.38
-4.2
-14.9
-3.9
-9.3
-4.4
-1.9
1.31
7.6
17.8
6.5
11.7
7.9
10.5
0.82
3.4
7.1
6.2
5.9
3.9
7.1
0.49
4.2
10.7
0.3
5.8
3.9
3.4
0.73
4.2
3.7
5.9
5.8
9.3
11.8
2.04
6.3
26.7
8.2
12.5
10.5
13.5
-1.31
-2.1
-23.0
-2.3
-6.7
-1.2
-1.7
2.06
7.2
22.0
7.0
11.2
11.9
15.1
2.12
6.9
29.5
11.2
14.7
12.8
15.7
-0.05
0.3
-7.5
-4.2
-3.4
-1.0
-0.6
0.25
2.7
9.8
7.7
7.6
10.8
15.2
0.87
3.6
10.8
9.5
9.2
7.3
10.7
-0.62
-0.9
-1.0
-1.8
-1.6
3.5
4.4
0.88
1.8
7.9
8.2
6.8
9.0
15.0
2.04
6.3
26.7
8.2
12.5
10.5
13.5
-1.16
-4.6
-18.8
0.0
-5.6
-1.5
1.6
0.82
3.4
7.1
6.2
5.9
-0.82
-3.4
-7.1
-6.2
-5.9
1.57
5.0
23.1
11.3
16.2
14.2
17.8
2.12
6.9
29.5
11.2
14.7
12.8
15.7
-0.55
-1.9
-6.4
0.1
1.6
1.4
2.1


בחזרה למעלה

הדפס דף