מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
0.21
2.8
-25.1
-1.6
0.4
10.9
10.2
0.42
3.8
-16.0
5.8
3.6
10.8
7.4
-0.21
-1.0
-9.1
-7.4
-3.2
0.1
2.9
-0.12
5.5
-6.1
13.2
10.3
16.7
0.22
4.4
-5.8
11.6
7.2
11.9
-0.34
1.1
-0.3
1.6
3.1
4.8
0.15
4.8
-18.6
5.0
4.0
9.0
8.3
0.54
3.8
-12.0
2.1
1.0
6.2
2.6
-0.39
1.0
-6.6
3.0
3.1
2.9
5.7
0.58
3.3
5.9
12.4
11.5
13.4
0.22
4.4
-5.8
11.6
7.2
11.9
0.36
-1.0
11.7
0.8
4.3
1.5
-0.59
3.1
-15.9
19.2
17.8
18.9
12.5
0.54
3.8
-12.0
2.1
1.0
6.2
2.6
-1.13
-0.8
-3.9
17.2
16.8
12.8
9.9
0.40
4.5
-10.9
18.2
21.9
25.5
26.7
0.42
3.8
-16.0
5.8
3.6
10.8
7.4
-0.02
0.7
5.1
12.4
18.2
14.7
19.4
0.22
2.6
-14.8
22.1
20.8
22.7
19.1
0.62
2.1
-13.3
4.8
2.7
5.9
2.8
-0.40
0.4
-1.6
17.3
18.1
16.8
16.3
0.42
4.8
4.7
9.8
9.9
12.4
9.5
0.22
4.4
-5.8
11.6
7.2
11.9
5.7
0.20
0.5
10.5
-1.9
2.6
0.5
3.8
0.18
4.5
7.6
20.0
12.8
17.7
11.9
0.15
6.0
-2.6
16.2
10.8
16.5
8.3
0.03
-1.5
10.2
3.9
2.1
1.3
3.7
0.36
5.4
12.5
20.1
14.3
18.0
13.5
0.15
6.0
-2.6
16.2
10.8
16.5
8.3
0.21
-0.6
15.1
3.9
3.5
1.5
5.2
-2.48
-18.5
-15.6
8.1
-3.8
10.2
1.5
0.22
4.4
-5.8
11.6
7.2
11.9
5.7
-2.70
-22.8
-9.8
-3.5
-11.1
-1.7
-4.2
-1.76
-8.4
-8.1
6.8
7.2
13.1
8.7
0.22
4.4
-5.8
11.6
7.2
11.9
5.7
-1.98
-12.7
-2.4
-4.8
0.0
1.2
3.0


בחזרה למעלה

הדפס דף