מדדי חו"ל


תשואה שנתית ממוצעת,  15 שנים 

מדד Germany Cash Flow
מדד Developed Market

ביצועי המדדים

מדדי גודל וסגנוןמדדי מומנטוםמדדי Volatilityאגרות חובמדדי חו''ל
מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
-0.02
-16.2
-15.3
-1.5
3.2
11.2
11.3
-0.17
-10.1
-11.2
3.1
5.6
10.3
8.2
0.15
-6.1
-4.1
-4.6
-2.4
0.9
3.1
0.03
0.1
2.1
11.4
12.3
17.5
0.22
1.5
5.8
10.0
8.8
12.1
-0.20
-1.4
-3.7
1.3
3.5
5.4
0.91
-15.4
-14.4
3.1
6.1
8.7
8.8
-0.20
-7.9
-7.1
-1.2
2.1
5.7
3.1
1.12
-7.5
-7.3
4.2
4.1
3.0
5.7
0.66
7.8
6.7
11.9
11.8
13.6
0.22
1.5
5.8
10.0
8.8
12.1
0.44
6.3
0.9
1.9
3.0
1.5
-0.19
-15.4
-11.1
21.2
20.2
19.8
13.0
-0.20
-7.9
-7.1
-1.2
2.1
5.7
3.1
0.02
-7.5
-4.0
22.3
18.2
14.1
9.9
0.02
-5.7
-9.4
13.6
23.5
25.0
28.0
-0.17
-10.1
-11.2
3.1
5.6
10.3
8.2
0.18
4.4
1.8
10.5
17.9
14.7
19.8
-0.28
-3.9
2.3
24.1
25.1
23.1
20.0
-0.23
-5.6
-5.8
2.2
3.9
5.5
3.5
-0.05
1.7
8.1
21.9
21.2
17.6
16.5
0.51
6.3
5.1
9.4
10.0
12.2
9.8
0.22
1.5
5.8
10.0
8.8
12.1
6.6
0.29
4.8
-0.7
-0.6
1.3
0.1
3.3
0.12
14.1
14.1
17.5
15.0
18.3
12.7
-0.15
3.4
6.7
13.3
12.7
16.9
9.2
0.27
10.6
7.4
4.2
2.3
1.3
3.5
0.89
21.9
24.7
19.0
17.5
18.6
14.6
-0.15
3.4
6.7
13.3
12.7
16.9
9.2
1.04
18.4
18.0
5.7
4.8
1.7
5.4


בחזרה למעלה

הדפס דף