AlphaBeta ומעלה (-A) מומנטום קונצרני

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/2008
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 17/06/2019
ערך נוכחי 210.30
מספר הנכסים במדד 30
שיטת השקלול שווי שוק אג"חים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 18.06.2019

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
9.3940 %  IL0060403156 לאומי אגח 177 1
8.7638 %  IL0011386500 עזריאלי אגח ד 2
6.7001 %  IL0023101756 מז טפ הנפק 41 3
6.5975 %  IL0011347908 דלק קב אגח לא 4
5.3584 %  IL0075901285 גב ים אגח ו 5
5.2903 %  IL0023101673 מז טפ הנפק 40 6
5.0915 %  IL0011334872 ארפורט אגח ה 7
4.1813 %  IL0069901549 נכסים ובנין אגח ד 8
3.8329 %  IL0011331498 אמות אגח ד 9
3.5712 %  IL0011358889 שיכון ובינוי אגח 8 10
3.3704 %  IL0011297335 שכון ובי אגח 6 11
2.9905 %  IL0032302080 מליסרון אגח יא 12
2.7908 %  IL0039003541 אלוני חץ אגח ט 13
2.6410 %  IL0039003624 אלוני חץ אגח י 14
2.6093 %  IL0077702095 שופרסל אגח ה 15
2.5457 %  IL0032302247 מליסרון אגח יג 16
2.4071 %  IL0060403230 לאומי אגח 178 17
2.2744 %  IL0011381147 אמות אגח ה 18
2.2212 %  IL0011422313 אפריקה נכס אגחח 19
2.2176 %  IL0077702178 שופרסל אגח ו 20
1.9323 %  IL0025903886 בזן אגח ה 21
1.8271 %  IL0011344368 עזריאלי אגח ב 22
1.6780 %  IL0011158230 קבוצת דלק אגח יח 23
1.6317 %  IL0061301995 ישרס אגח יד 24
1.6185 %  IL0018201900 אדגר אגח ט 25
1.6155 %  IL0011322323 אפריקה נכסים אגח ז 26
1.5472 %  IL0011323313 אשטרום קב אגח ב 27
1.2534 %  IL0038701285 אלרוב נדלן אגחד 28
1.1228 %  IL0025101705 אשטרום נכ אגח 9 29
0.9246 %  IL0011323230 אשטרום קב אגח א 30

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-10 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
8
שנים
10
שנים
AlphaBeta ומעלה (-A) מומנטום קונצרני
0.12
6.2
3.2
3.1
2.1
6.2
תל-בונד 60
0.04
5.9
4.9
3.8
2.2
4.8
תשואת יתר
0.08
0.2
-1.7
-0.7
-0.1
1.4

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-2008)


פרופיל הסיכון, 10 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta ומעלה (-A) מומנטום קונצרני
3.7
1.69
0.0
תל-בונד 60
3.8
1.26
0.0


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף