‎ EuroStoxx 600 ‏

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 02/01/2003
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 22/02/2024
ערך נוכחי 495.10
מספר הנכסים במדד 0
שיטת השקלול
סימול המדד
תיאור המדד
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 24.02.2024

אין נתונים...

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
EuroStoxx 600
0.82
3.4
7.1
6.2
5.9
3.9
7.1
EuroStoxx 600
0.82
3.4
7.1
6.2
5.9
3.9
7.1
תשואת יתר
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-02-ינו-2003)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
EuroStoxx 600
17.2
0.41
-0.3
EuroStoxx 600
17.2
0.41
-0.3


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף