AlphaBeta USA Large Cap Bottom 20

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 01/01/1995
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 15/01/2019
ערך נוכחי 56.58
מספר הנכסים במדד 1
שיטת השקלול משקולות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
100.0000 %      1

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-15 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
10
שנים
15
שנים
AlphaBeta USA Large Cap Bottom 20
-2.48
-18.5
-15.6
8.1
-3.8
10.2
1.5
S&P500
0.22
4.4
-5.8
11.6
7.2
11.9
5.7
תשואת יתר
-2.70
-22.8
-9.8
-3.5
-11.1
-1.7
-4.2

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-01-ינו-1995)


פרופיל הסיכון, 15 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta USA Large Cap Bottom 20
33.4
0.04
-0.8
S&P500
18.4
0.31
-0.5


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף