AlphaBeta Israel Multi Factor Top 20

פרטי האינדקס

תאריך בסיס 31/03/2008
ערך בסיס 100
תאריך ערך אחרון 26/09/2021
ערך נוכחי 843.43
מספר הנכסים במדד 20
שיטת השקלול משקולות שווים
מידע נוסף (קובץ PDF) מתודולוגיה

הרכב המדד נכון לתאריך של: 29.09.2021

WeightExchangeISINTicker-RegionName 
5.9306% TEL AVIVIL0010952641CAMT-ILCamtek Ltd 1
5.7189% TEL AVIVIL0007670123PHOE-ILPhoenix Holdings Ltd. 2
5.6274% TEL AVIVIL0006270347DELT-ILDelta Galil Industries Ltd. 3
5.4383% TEL AVIVIL0010940448ELCRE-ILElectra Real Estate Ltd. 4
5.2835% TEL AVIVIL0010903156DIMRI-ILY. H. Dimri Building & Development Ltd. 5
5.2364% TEL AVIVIL0002240146CLIS-ILClal Insurance Enterprises Holdings Limited 6
5.2081% TEL AVIVIL0010841281DLEKG-ILDelek Group Ltd. 7
5.1983% TEL AVIVIL0006046119LUMI-ILBank Leumi Le-Israel Ltd. 8
5.1919% TEL AVIVIL0006954379MZTF-ILMizrahi Tefahot Bank Ltd 9
5.0608% TEL AVIVIL0002580129TDRN-ILTadiran Holdings Ltd. 10
4.9491% TEL AVIVIL0004340191ISCN-ILIsrael Canada (T.R) Ltd. 11
4.9194% TEL AVIVIL0002320179ISRA.L-ILIsramco Negev 2 LP 12
4.7792% TEL AVIVIL0008290103DLEA-ILDelek Automotive Systems Ltd. 13
4.6787% TEL AVIVIL0002810146ICL-ILICL-Israel Chemicals Ltd. 14
4.6501% TEL AVIVIL0001560189MLTM-ILMalam-Team Ltd. 15
4.6193% TEL AVIVIL0003140139DANE-ILDanel (Adir Yeoshua) Ltd. 16
4.5715% TEL AVIVIL0005760173ILCO-ILIsrael Corporation Ltd. 17
4.5398% TEL AVIVIL0050101299ECP-ILElectra Consumer Products Ltd. 18
4.4127% TEL AVIVIL0006320183HAP-ILHadera Paper Ltd 19
3.9860% TEL AVIVIL0010996549ALLT-ILAllot Ltd. 20

ביצועי האינדקס עד היום

תשואה שנתית ממוצעת ל-10 שנים

תשואות תקופתיות

מדדתשואה (%)תשואה שנתית ממוצעת (%)
יוםמתחילת
השנה
שנה3
שנים
5
שנים
8
שנים
10
שנים
AlphaBeta Israel Multi Factor Top 20
0.56
40.8
45.9
20.0
20.6
18.2
ת"א-125
-0.20
18.8
42.8
7.6
7.9
6.9
תשואת יתר
0.76
21.9
3.2
12.4
12.7
11.3

השקעה תיאורטית של 100 אלף ₪ (מ-31-מרץ-2008)


פרופיל הסיכון, 10 שנים

מדדסטיית
תקן (%)
מדד
שארפ
Draw
Down (%)
AlphaBeta Israel Multi Factor Top 20
15.8
1.16
-0.2
ת"א-125
14.3
0.48
-0.2


נתונים יומיים

מתאריך:     עד:    
לתשומת הלב, כי על אף מאמצי עורך המדד להציג את הרכבי המדדים העדכניים בכל עת, ייתכנו שיבושים הנובעים מפעולות תחזוקת האתר ו/או שיבושי תקשורת. אשר על כן, מוצע לעיין בהרכבי המדדים גם ביום העוקב, על מנת לוודא נכונות הנתונים. כמו כן, ניתן לפנות לעורך המדד על מנת לוודא מולו את נכונות הנתונים בימים א'-ה' בין השעות 10:00-15:00 בטלפון 039434141.

הדפס דף